VoIP – jak ominąć pułapki?
17004 / Marzec 10, 2011

Modernizacje firmowych sieci komunikacyjnych w kierunku rozwiązań IP, od lat przeprowadzane przez stale powiększającą się grupę przedsiębiorców, umożliwiają stworzenie kodeksu najlepszych praktyk, usprawniających proces wdrożenia VoIP. Obniżenie kosztów – główny argument przemawiający za telefonią IP – jest równie ważne, jak jakość i niezawodność połączeń.