Tieto będzie zatrudniał w Szczecinie
2448 / Lipiec 3, 2009

Ten skandynawski producent oprogramowania zadecydował o rozbudowie w Polsce centrum kompetencyjnego dla największych producentów infrastruktury sieci komórkowych.