Chaotyczne cięcia kosztów źródłem problemów
3092 / Lipiec 27, 2009

Pomimo pierwszych oznak nadchodzącego ożywienia gospodarczego kierownictwo wielu firm naciska na kolejne oszczędności i ograniczenie kosztów operacyjnych. Często jednak są one niemożliwe do zrealizowania bez redukcji zatrudnienia i zmniejszenia zakresu działalności. Powodem tego stanu rzeczy są często nieprzemyślane działania przeprowadzone wcześniej.