PARP: będą dotacje na wszystkie e-usługi
336 / Kwiecień 24, 2009

Każda firma, która złożyła wniosek w pierwszym tegorocznym konkursie o dofinansowanie w działaniu 8.1 i pozytywnie przejdzie ocenę formalną oraz merytoryczną otrzyma dotację.