iPhone w sieci Plus?
3444 / Sierpień 10, 2009

Polkomtel SA. negocjuje z firmą Apple warunki udostępnienia iPhone’a swoim abonentom. Użytkownicy Plus GSM jako jedynej spośród trzech największych w Polsce sieci komórkowych nie mogą wciąż oficjalnie nabywać telefonu Apple.