Przychody Lawson Software mniejsze o 18 proc.
40 / Kwiecień 22, 2009

Trzeci kwartał 2009 roku rozliczeniowego przyniósł spadek przychodów amerykańskiej firmy o 18 proc. Przychody ogółem wyniosły 173,8 mln USD wobec 212,9 mln USD rok wcześniej.