Najbardziej promieniuj?ce komórki – które modele omija??
5036 / Wrzesień 14, 2009

Motorola Moto VU204 to telefon komórkowy emituj?cy najwi?cej promieniowania szkodliwego dla ludzkiego organizmu – poda?a organizacja Environmental Working Group. Co ciekawe, jedn? z komórek, której u?ywanie jest stosunkowo najbezpieczniejsze, jest wg EWG równie? produkt Motoroli – RAZR V8.