„Pozwólcie firmie Oracle kupi? Suna”
5156 / Październik 9, 2009

W oficjalnym li?cie otwartym do Komisji Europejskiej Marten Mickos, by?y dyrektor generalny firmy MySQL, a pó?niej wiceprezes dzia?u baz danych Sun Microsystems skrytykowa? europejskiego regulatora za opó?nianie planowanej fuzji Sun i Oracle.