Apple musi zrezygnowa? z Mighty Mouse
5172 / Październik 8, 2009

Zgodnie z decyzj? Urz?du Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych firma Apple b?dzie musia?a zmieni? nazw? swojej myszy komputerowej Mighty Mouse.