BOŚ modernizuje system IT
5364 / Październik 16, 2009

Spółka Asseco Poland zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska umowy, których przedmiotem jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie nowego kompleksowego systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu def3000.