Powstaje Studium Społeczeństwa Informacyjnego
5460 / Październik 20, 2009

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchamiają roczne Studia Podyplomowe „Społeczeństwo Informacyjne”.