Polskie firmy planują akwizycje
548 / Kwiecień 29, 2009

Jak wynika z raportu Grant Thornton, niemal 60% polskich przedsiębiorstw prywatnych planuje w najbliższych trzech latach akwizycję innego podmiotu gospodarczego. Jest to wynik przekraczający światową średnią.