Skype dla biznesu ju? w przysz?ym roku
5608 / Październik 22, 2009

Izraelska firma testuje rozwi?zania umo?liwiaj?ce zintegrowanie mo?liwo?ci komunikatora Skype z korporacyjnymi sieciami telefonicznymi. Stosowne oprogramowanie ma wykorzystywa? protokó? Session Initiation Protocol (SIP). Rozwi?zanie ma by? dost?pne komercyjnie w przysz?ym roku.