Co planuj? wierzyciele Techmeksu?
5616 / Październik 21, 2009

Wierzyciele Techmeksu wypracowali wspólne stanowisko wobec d?u?nika. Firmy, które s? wierzycielami Techmeksu na kwot? znacznie przewy?szaj?c? 100 mln z? maj? nadziej?, ?e d?u?nik rozpocznie z nimi powa?n? wspó?prac?.