Kopie zapasowe przenosz? si? do Sieci
5764 / Październik 25, 2009

Ponad 1/3 firm nie robi kopii zapasowych danych. Po?owa przedsi?biorstw po utracie informacji znik?a z rynku w przeci?gu dwóch lat. Nie pozwól, aby twoja firma podzieli?a ich los – wykonuj backup!