Jak sprzedawa?, to na ca?ego!
5768 / Październik 25, 2009

Wiele produktów mo?na i trzeba dystrybuowa? bezpo?rednio w terenie, z dala od siedziby firmy lub macierzystego sklepu. Je?li profil twojej dzia?alno?ci gospodarczej nie wyklucza takiego modelu, nie czekaj, a? konkurencja ci? wyprzedzi. Logistyka nie stanowi ju? problemu.