CRM: kryzys romansu?
584 / Kwiecień 28, 2009

Firmy cechuje głęboka niewiara we wdrożenia CRM. To najszybciej zamrażane albo po prostu skreślane z planów finansowych projekty. Czy słusznie?