Wieloszczet komunikacyjny
592 / Kwiecień 28, 2009

Nowo odkryte, dziwne zwierzę rozpala wyobraźnię CIO. Dążenie do zwiększenia efektywności porozumiewania się firm z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi znalazło swój wyraz w koncepcji zunifikowanej komunikacji (unified communications – UC).