EpDetect – program wykrywający epilepsję
6036 / Listopad 3, 2009

EpDetect (ang. Epilepsy Detector – Wykrywacz Epilepsji) to program, który ma służyć, pomagać i ratować życie osobom chorym na epilepsję. Dla takich osób palmofon z akcelerometrem i odbiornikiem GPS może być bardzo pomocnym narzędziem.