Rusza wdro?enie systemu Epicor 9 w firmie Lucchini
6080 / Listopad 3, 2009

Epicor 9 b?dzie usprawnia? dzia?alno?? we wszystkich obszarach najwi?kszego dostawcy kó?, osi i zestawów kolejowych na polskim rynku. Projekt wdro?enia b?dzie w ca?o?ci realizowany przez konsultantów polskiego oddzia?u firmy Epicor. Warto?ci kontraktu nie ujawniono.