Jak Oracle „wykorzysta” Jav??
6100 / Listopad 2, 2009

Czy zmiana w?a?ciciela Javy wp?ynie na jej rozwój? Jak zmieni si? uk?ad si? na rynku? Co zrobi? konkurenci Oracle – IBM, czy SAP – którzy w oparciu o t? technologi? tworz? swoje rozwi?zania?