EpDetect – program wykrywaj?cy epilepsj?
6156 / Listopad 3, 2009

EpDetect (ang. Epilepsy Detector – Wykrywacz Epilepsji) to program, który ma s?u?y?, pomaga? i ratowa? ?ycie osobom chorym na epilepsj?. Dla takich osób palmofon z akcelerometrem i odbiornikiem GPS mo?e by? bardzo pomocnym narz?dziem.