Restrukturyzacja Lenovo przynosi skutki
6200 / Listopad 6, 2009

Od czwartego kwartału ubiegłego koncern Lenovo przynosił straty. Jednak pomimo niższych przychodów firma zamknęła trzeci kwartał zyskiem prawie dwukrotnie wyższym niż przed rokiem. Według przedstawicieli kierownictwa Lenovo to w głównej mierze efekt prowadzonej od początku roku restrukturyzacji.