Pracownik w czasach kryzysu
6208 / Wrzesień 22, 2010

Czy kryzys gospodarczy musi oznaczać demotywację i brak zaangażowania pracowników? Sirota Survey Intelligence przygotował raport na temat postaw pracowników i pracodawców w dobie recesji.