Wyniki Software AG w gór?
6264 / Listopad 9, 2009

Obchodz?ca swoje 40-lecie firma Software AG zako?czy?a trzeci kwarta? br. przychodami na poziomie 214 mln euro. Zysk operacyjny niemieckiej spó?ki wyniós? 56 mln euro. W skali roku oba wyniki wzros?y odpowiednio o 19 proc. i 16 proc.