Warszawa atrakcyjna dla biznesu
6284 / Październik 5, 2010

Warszawa jest po Moskwie najlepszym europejskim miastem dla firm planujących ekspansję, zaś najkorzystniejsze miasta do prowadzenia biznesu to Londyn, Paryż i Frankfurt. – wynika z badania European Cities Monitor, przeprowadzonego przez firmę Cushman & Wakefield.

Asseco Business Solutions: 15,13 mln zysku netto po trzech kwarta?ach
6284 / Listopad 5, 2009

Tylko w trzecim kwartale firma wypracowa?a skonsolidowany zysk netto na poziomie 5,13 mln z? wobec 3,95 mln z? zysku rok wcze?niej. Do ko?ca wrze?nia br. firma zrealizowa?a lub zawar?a kontrakty planowane do realizacji w tym roku o ??cznej warto?ci 134,5 mln z?. Stanowi to 80 proc. ubieg?orocznej warto?ci sprzeda?y za ten okres.