Mniej sprzedanych licencji i mniejsze zyski SAP
632 / Kwiecień 30, 2009

W minionym kwartale przychody niemieckiego koncernu spadły o 3 proc. w skali roku. O jedną trzecią zmniejszyły się wpływy ze sprzedaży oprogramowania. Wzrosły zaś przychody z usług wsparcia. Niezależnie od tego zysk netto SAP był o 16 proc. niższy niż przed rokiem.