Intel i AMD kończą wieloletni spór
6484 / Listopad 13, 2009

Intel i AMD doszły do porozumienia i ogłosiły, że kończą trwający od wielu lat spór dotyczący takich kwestii, jak ochrona własności intelektualnych, patenty i licencje. Porozumienie przewiduje, że Intel zapłaci firmie AMD odszkodowanie w wysokości 1,25 mld USD i godzi się respektować w przyszłości uzgodnione przez obie strony metody postępowania.