Klienci 3Com zadowoleni z nadej?cia HP
6520 / Listopad 13, 2009

Szybki sonda?, przeprowadzony w?ród ameryka?skich klientów 3Com tu? po og?oszeniu decyzji o kupnie firmy przez HP – http://www.networld.pl/news/352435/hp.przejmuje.3com.za.2.7.mld.usd.html, wskazuje na ciep?e przyj?cie nadchodz?cych zmian. Niewielka cz??? bardziej sceptycznych g?osów koncentruje si? g?ównie wokó? niepewnej przysz?o?ci dubluj?cych si? produktów obu firm oraz utrzymania dotychczasowych relacji z klientami.