ATM z lepsz? rentowno?ci? po trzech kwarta?ach
6532 / Listopad 13, 2009

Po trzech kwarta?ach br. skonsolidowane przychody ATM przekroczy?y 206 mln z?. To o 38 proc. wi?cej ni? za analogiczny okres zesz?ego roku. Zysk netto wyniós? 5,45 mln z? w porównaniu z 0,27 mln z? rok temu.