Informatyka szklaną kulą dla biznesu
6560 / Listopad 16, 2009

Narzędzia informatyczne mają być najważniejszym orężem w walce z coraz bardziej nieprzewidywalnymi zmianami otoczenia gospodarczego. Statystycznie aż ośmiu na dziesięciu menedżerów wyższego szczebla uważa, że postępujące zmiany gospodarcze wymuszą większe ukierunkowanie technologii IT na potrzeby rynkowe. Takie wnioski niesie badanie przeprowadzone na zlecenie HP.