Comarch i Columbus IT rozbudowuj? funkcjonalno?ci zwi?zane z dyrektyw? MiFID
6604 / Listopad 16, 2009

Zgodnie z obowi?zuj?c? od lipca br. dyrektyw? po?rednicy finansowi musz? rzetelnie informowa? swoich klientów o prowadzonych inwestycjach. Najprawdopodobniej od stycznia br. unijna dyrektywa MiFID obejmie równie? sektor bankowy. Wychodz?c naprzeciw zmianom legislacyjnym kolejni producenci odpowiednio rozbudowuj? funkcje systemów biznesowych.