Rejestrowa? czy nie rejestrowa? strony WWW?
6620 / Listopad 15, 2009

Propozycje zmian przepisów prawa prasowego budz? wiele kontrowersji w?ród osób prowadz?cych serwisy internetowe. Czy ich rejestracja jest naprawd? potrzebna i czemu ma faktycznie s?u?y??