Informatyzacja w sferze deklaracji
6688 / Listopad 17, 2009

Business Centre Club skonfrontowało deklaracje premiera sprzed dwóch lat z obecnym stanem informatyzacji i rozwoju nowych technologii i systemów teleinformatycznych. Wniosek jest jeden – większość zapowiedzi pozostaje nadal w sferze deklaracji, a w nowoczesnych technologiach 2 lata to wieczność.