Skradziono 4 tysi?ce iPhone’ów. W Belgii
6740 / Listopad 17, 2009

W Belgii skradziono kilka tysi?cy iPhone’ów. Z pewno?ci? wi?c na pewnych rynkach wkrótce pojawi? si? bardzo atrakcyjne oferty sprzeda?y tego bardzo po??danego przez wiele osób sprz?tu Apple.