Cargosped wdro?y Impulsa
6752 / Listopad 17, 2009

Oprogramowanie klasy ERP firmy BPSC zast?pi kilka niezale?nych systemów informatycznych wykorzystywanych przez firm? Cargosped. System zostanie zintegrowany ze specjalistycznym rozwi?zaniem wspieraj?cym prac? spedytorów.