Jak polscy politycy „naprawiaj?” Internet
6768 / Listopad 17, 2009

Sk?onno?? polityków do prostowania zakr?tów, które napotyka spo?ecze?stwo ka?e wymy?la? recepty równie? na problemy z Internetem. Pojawiaj? si? koncepcje prostych terapii – blokada, zakaz, inwigilowanie i pi?tnowanie odbiegaj?cych od norm zachowa?, ?ledzenie p?atno?ci, kont bankowych, ograniczenie prywatno?ci…