Backup w pude?ku
6776 / Listopad 17, 2009

Integracja i deduplikacja to wed?ug Fujitsu i Symantec, recepta na nowoczesny system do backupu, zarówno dla ma?ych, jak i du?ych firm.