Jak dr Strangelove bolszewika pogoni?
6780 / Listopad 17, 2009

Wymawiaj?c nazwisko Johna von Neumanna my?limy najcz??ciej o komputerze, w którym program i dane przechowywane s? w jednej pami?ci. Od ekspresu do kawy po najwi?ksze superkomputery jest ona elementem naszej codzienno?ci.