Laptopy Apple bardziej zawodne ni? Asus, Toshiba i Sony
6788 / Listopad 18, 2009

Laptopy marki Apple s? bardziej zawodne ni? konkurencyjne i ta?sze produkty firm takich jak Asus, Toshiba czy Sony – wynika z analiz SquareTrade, która przeanalizowa?a ponad 30 tys. zg?osze? gwarancyjnych od swoich klientów. Badania wykaza?y równie?, ?e netbooki s? o 20% bardziej zawodnym sprz?tem ni? pozosta?e urz?dzania przeno?ne.