Facebook dla Windows Mobile – komputer jest zb?dny
6792 / Listopad 13, 2009

Program Facebook to rozbudowane, ale jednocze?nie ?atwe w obs?udze narz?dzie do zarz?dzania w?asnym kontem w serwisie spo?eczno?ciowym Facebook. Z powodzeniem mo?e zast?pi? tradycyjny dost?p przez przegl?dark? internetow?.