Dell z zyskiem o po?ow? ni?szym ni? rok temu
6816 / Listopad 20, 2009

W trzecim kwartale trwaj?cego roku finansowego obroty koncernu Dell spad?y o 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubieg?ym roku. Zysk netto by? a? o 54 proc. ni?szy ni? przed rokiem. Zdecydowanie spad?a sprzeda? komputerów marki Dell w segmencie biznesowym.