CDN XL z Zak?adach Górniczo-Metalowych
6820 / Listopad 20, 2009

Przedstawiciele firmy Comarch poinformowali o podpisaniu kontraktu na wdro?enie systemu Comarch CDN XL w ZGM Z?biec. System zast?pi u?ytkowane wcze?niej oprogramowanie dzia?ajace w ?rodowisku DOS. Warto?ci kontraktu nie podano.