Nokia zaczyna oszcz?dza? na badaniach
6900 / Listopad 23, 2009

W?adze fi?skiego koncernu zapowiedzia?y zamiar zmniejszenia zatrudnienia w dzia?ach badawczo-rozwojowych. Pocz?tkowo zwolnienia maj? dotyczy? g?ównie o?rodków w Danii i Finlandii. Wedle oficjalnych informacji obejm? tylko ok. 2 proc. kadry badawczej.