Udziałowcy pozywają kierownictwo firmy 3Com
6908 / Listopad 23, 2009

Dwójka akcjonariuszy spółki oskarżyła kierownictwo spółki o niezrealizowanie zapisanych w statucie obowiązków związanych z maksymalizacją wartości akcji firmy 3Com. To sprzeciw przeciwko planom połączenia firmy 3Com z koncernem HP.