Ostatni sukces 3Com
6952 / Listopad 24, 2009

Przej?cie tej firmy przez HP mo?e mie? wp?yw nie tylko na rynek urz?dze? sieciowych, w tym os?abienie pozycji Cisco, ale te? kierunki rozwoju architektur centrów danych.