Kultura kosztów
6960 / Listopad 24, 2009

Dzi?ki wprowadzeniu IT Governance, przedstawiciele biznesu w Banku Ochrony ?rodowiska dok?adnie wiedz?, jakie s? koszty poszczególnych projektów informatycznych.