Informatyka nale?y zmierzy? i m?drze nim zarz?dza?
7000 / Listopad 24, 2009

Nieporozumieniem jest pogl?d, ?e uj?cie informatyki w ramy in?ynierii i biznesu zabija tak bardzo potrzebn? innowacyjno??. Nieporozumieniem jest tak?e oczekiwanie, ?e zestandaryzowane metody pozwol? rozwi?za? wszystkie problemy zarz?dzania.