IDC: Polacy kupuj? mniej komputerów
7004 / Listopad 24, 2009

Mimo spadku cen sprz?tu komputerowego i rosn?cego popytu ze strony u?ytkowników domowych sprzeda? komputerów w Polsce w III kwartale 2009 wyra?nie spad?a. Jak poda?a firma IDC Polska, w III kwartale 2009 w Polsce sprzedano niewiele ponad 803 tysi?ce sztuk komputerów.