itelligence z kontraktem za ponad milion z?otych
7032 / Listopad 25, 2009

W wyniku zako?czonego post?powania przetargowego firma itelligence b?dzie odpowiada? za utrzymanie i wsparcie zintegrowanych systemów SAP w Narodowym Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Warto?? umowy, która obowi?zuje do ko?ca 2010 roku to prawie 1,15 mln z?.